همانطور که می دانید مرور نکات درسی در روزهای پایانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این مهم نکات مهم و کلیدی دروس مختلف را برایتان آپلود کرده ام. امیدوارم بویژه برای داوطلبانی که از دروس خلاصه برداری نکرده اند، مفید واقع شود.

"قابل ذکر است این مجموعه نکات مربوط به موسسه آموزش نصیر است که تنها در اختیار داوطلبان همین موسسه قرار می گیرد."ریاضی

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

معادلات

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

مقاومت مصالح

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

تحلیل سازه

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

مکانیک خاک

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

مکانیک سیالات

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

منبع:arshad-omran.blogfa.com