خب مثلا پلان پی چجوری بکشم؟‎

پلان شیب بندی بام چجوریه؟کلاف قایم چجوریه؟‎

تیرریزی، تیرچه بلوک چجوری بکشم؟