[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

همکار محترمی ضمن ارسال یک ویدئو پرسیده اند چرا[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] نصب شده روی سطوح سیمانکاری زِبر در برخی نقاط باصطلاح وَر آمده ( بلند میشود) ؟پاسخ ارسالی به ایشان را جهت اطلاع دیگر بینندگان سایت ( بویژه نصاب های زحمتکش صنف ) همراه ویدئو مربوطه عینا به اشتراک می گذاریم :سیمانکاری ها را اصولا به ۲ بخش سیمانکاری لیسه ای و سیمانکاری زِبر تقسیم میکنند. برای [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] کفپوش pvc روی سیمانکاری لیسه ای ( بشرط تراز بودن ) میتوان از [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] هم استفاده کرد. اما اگر رویه سیمانکاری زبِر باشد باید از ۲ روش زیر برای نصب [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] استفاده کرد :
برای تراز کردن سطح سیمانکاری قبلا باید فاصله طول شمشه را کروم گذاری کرد.
الف ) استفاده از چسب خمیری ( که ما آنرا تنها برای نصاب های کاملا با تجربه کفپوشpvc توصیه می کنیم )
نمونه اجرا ی یک سطح زِبر سیمانکاری
ب ) ابتدا سطح زِبر رویه سیمانکاری را با بتانه ” پودرسنگ الک شده + سیمان سیاه و محلول چسب بتن ” ماستیک کرده و سپس از چسب فوری (۸۸۸۸ ) برای نصب کفپوشپی وی سی استفاده نمائید.در غیر اینصورت خلل و فرج روی سیمانکاری زِبر, [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] را جذب نموده و مانع آن میشود که[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] بصورت کامل به کف بچسبد. بتانه فوق ضمن تامین یک سطح کاملا صاف, بواسطه چسب بتن عایق رطوبت بوده و مانع نشت رطوبت کف به چسب زیر کفپوش و بلند شدن آن در آینده میشود. استفاده از این بتانه بواسطه کاهش قابل توجه مصرف چسب فوری, به صرفه هم هست.در موقع بتانه کاری رعایت ۲ نکته استفاده از[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] و جمع کردن کامل مازاد بتانه از روی سطح سیمانکاری ضروری است. اگر بتانه ضخامت داشته باشد, هم دیرتر خشک شده و احتمال ترک خوردگی بعدی نیز وجود دارد. ترک زیرکار بهرجهت باعث میشود کفپوشpvc بخوبی به کف نچسبد.