روز بخیر دوستان گرامی. شما در مورد گارانتی لایف سرویس شنیدید؟ یا مثلا اطلاعات و تجربه ای ازش دارید؟