طراحي ساختمان با توجه به بهينه سازي مصرف انرژي به شما كمك مي كند كه در هزينه هاي انرژي به ميزان قابل توجهي صرفه جويي نمائيد و در تابستان و زمستان دماي مطلوبي در منزل احساس كنيد.
همچنين منابع محيط زيستي نيز به ميزان قابل ملاحظه اي با كاهش ميزان گازهاي گلخانه اي حفاظت مي شوند.
طراحي ساختمان با توجه به بهينه سازي مصرف انرژي از نور و گرماي خورشيد كمك مي گيرد و با اين خصيصه منزل شما را در تابستان خنك و در زمستان گرم و روشن نگه مي دارد.
انتخاب زمين:
زميني كه دسترسي خوبي به آفتاب زمستاني دارد زمين خوبي است


مصالح ساختماني:
ديوار*ها و كف ( ديوارهاي آجري و كف موزائيك يا سنگ ) مي توانند دما را ثابت نگه دارند. اين حالت براي ساختمانهايي كه پنجره هاي جنوبي دارند بسيار بهتر است.مصالح سبك مانند ديوارهاي چوبي و پلاستيكي ( مصالح پيش ساخته ) فرصت سريع گرم و سرد شدن را به اتاقها مي دهند. اين ويژگي براي مكانهايي كه گاهاً استفاده مي شود مناسب است.
اگر داخل ساختمان خوب عايق كاري شده باشد، مصالحي كه براي نماي ساختمان استفاده مي شود نقش چنداني بر مصرف انرژي ندارند البته غير از نماهاي سنگي.
طراحي داخلي ساختمان و محل قرارگيري اتاقها:
قسمتهايي از منزل كه زياد از آنها استفاده مي كنيد مانند اتاقناهار خوري و اتاق نشيمن را در قسمت جنوبي ساختمان قرار دهيد.
اگر فضاي كافي براي تمام موارد بالا وجود نداشت اتاق نشيمن را حتماً در جنوب ساختمان قرار دهيد.
فضاي داخل ساختمانتان را با توجه به استفاده مشابه از آنها طبقه بندي نمائيد و آنها را با درهاي داخلي پيش ساخته از هم جدا كنيد.
سعي كنيد تا آنجا كه امكان دارد فضاي قسمت نشيمن كوچكتر باشد و همچنين سقف آنرا كوتاهتر بسازيد, بهتر است ارتفاع سقف در اين قسمت حدود 7/2 متر باشد. اين كار به منظور كاهش مصرف سوختي كه براي گرمايش استفاده مي شود پيشنهاد مي شود.
اندازه و محل قرارگيري پنجره*ها:
اندازه و محل قرارگيري پنجره ها بايد با توجه به محل قرارگيري زمين ساختمان و نوع مصالح ساختماني, طراحي و نصب شوند.
سرمايش مناسب در تابستانها با استفاده از پنجره هاي باز شو قابل حصول است. استفاده از سايه بان نيز در مقابل پنجره پيشنهاد مي شود.محافظت از پنجره ها
محافظت زمستاني
با رعايت موارد زير از هدر رفتن انرژي در ساختمان جلوگيري كنيد.
از پنجره هاي دو جداره استفاده كنيد و يا پنجره هايتان را درزبندي كنيد.

پنجره هاي معمولي به نسبت پنجره هاي دو جداره و پنجره هاي درزبندي شده تا 10 برابر بيشتر تلفات حرارتي دارند.

سايه بان تابستاني
سايه بانهاي خارجي تجهيزاتي هستند كه مي توانند منزل شما را در تابستان خنك نگه دارند. بهتر است پنجره هاي جنوب غربي و شرقي نسبت به آفتاب تابستاني با سايه بانها تجهيز شوند.
با استفاده از اينگونه سايه بانها علاوه بر اينكه در زمستانها از نور خورشيد استفاده مي شود در تابستان نيز فضاي داخل منزل خنك مي ماند.
عايقكاري

عايقكاري كاراترين تكنيك به منظور استفاده هوشمندانه انرژي است. يك منزل عايقكاري شده, در زمستان دما را 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنكتر نگه مي دارد.
تمام سقف ها, ديوارها و كف منزلتان را عايق بندي نماييد.سيستم هاي گرمايشي
طبقه بندي كردن قسمتهاي مختلف منزل و استفاده از بخاريهاي كم مصرف ( راندمان بالا ) بهترين و راحتترين راه بهينه سازي مصرف سوخت است.
منافذ هوا و كنترل نفوذ هوا

منافذ هوا را درزگيري كنيد و هزينه هاي گرمايش و سرمايش را تا 20% كاهش دهيد.


آب گرم

با درست مصرف كردن انرژي در بخش گرمايش آب به ميزان قابل ملاحظه*اي مصرف انرژي در اين بخش كاهش مي*يابد.
سيستم گرمايش آب را تا حد امكان به آشپزخانه, دستشويي و حمام منزل خود نزديك كنيد.


روشنايي
از روشنايي طبيعي كمال استفاده را ببريد. ( خصوصاً از پنجره*هاي جنوبي) رنگ آميزي روشن ديوار*ها و سقف نيز بسيار به اين امر كمك مي كند.
در فضاي اتاق نشيمن از لامپ هاي فلورسنت استفاده كنيد.
براي هر لامپ از كليدهاي جداگانه استفاده كنيد.
فضاسازي اطراف ساختمان
استفاده از درختهاي بلند در فضاي اطراف ساختمان اجازه استفاده از نور خورشيد در زمستان و سايه در تابستانها را به شما مي دهند.