با سلام
امروز با آقای مهندس نورمحمدی تماس گرفتم ایشان فرمودند تا فردا نتیجه قطعی کمیته اعلام می شود.
ضمناً به ایشان پیشنهاد دادم که نامه ای که سازمان های نظام مهدسی استان ها به آقای مهندس ترکان ارسال کردند ملاک عمل قرار گیرد و داوطلبان 47 به بالا با گذراندن دوره ای و در صورت قبولی پروانه اشتغال بگیرند لذا از دوستانی که موافق این موضوع هستند پیگیری و اعلام نظر نمایند.