فیلم آموزشی Surfer 8.0 به زبان انگلیسی بعلاوه فایلهای pdf متن فیلم٬ و همچنین دفترچه راهنمای این نرم افزار را می توانید از لینکهای زیر دانلود کنید.

[align=center][/align]


فیلمهای آموزشی

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

متن فیلمهای آموزشی

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]دفترچه آموزشی نرم افزار

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]