با توجه به نوع عملکرد و همچنین روش های ایجاد گرمایش تابشی توسط سیستم های گرمایش تابشی، می توان آن ها را در انواع دسته بندی قرار داد که عبارت اند از:

  • لوله ای کم شدت
  • سرامیکی با شدت بالا
  • گرمایش تابشی زمینی
  • گرمایش تابشی مستقل

منبع:[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]